Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 174                                               

Нан бышырылуучу меш

Нан бышырылуучу меш - нан бышырылуучу жылуулук агрегаты. Нандын түрлөрүн бышыруу процесси нан бышырылуу­чу камерада түрдүү жылуулук 200 - 300°С жана нымдуулук 15 - 70% режимин керектейт. Технол. белгилери боюнча кеңири ассортиментте, аз ассортиме ...

                                               

Насос-форсунка

Насос-форсунка - дизель кыймылдаткычынын күйүү камерасына күйүүчү майды керектүү өлчөмдө бүркүп туруучу агрегат. Мында жогорку басымдуу отун насосу менен форсунканын сопло бөлүгү өз ара бириктирилген. Насосту жана форсунканы бир агрегатта жайгашт ...

                                               

Нобиле Умберто

Нобиле Умберто - италян дири­жабль конструктору. 1939-ж. АКШ-га кеткен; Экинчи дүйн. согуштан 1939 - 45 кийин Италияга кайтып келип, Неаполь университетинде сабак берген. Нобиле 1932 - 36-ж. Москвада дирижабль куруучу-конструктор болуп иштеген. 1 ...

                                               

Ноо

Ноо - жыгач же темир-бетон аштоо; аштоо сымал арык. Ал суу чыгаруу, эгин сугаруу, жыгач агызуу, балык өткөрүү, тегирмен барасын жfyа ГЭС турбиналарын айландыруу, малга жем, туз берүү үчүн пайдаланылат.

                                               

Ойлоп чыгаруучулук

Ойлоп чыгаруучулук - техника, маданият, саламаттык сактоо жана башка тар­ная боюнча иштин ийгиликтүү чечилишин камсыз кылуучу жанa натыйжалуу чыгармачыл процесс. Соц. өлкөлөрдө Ойлоп чыгаруучулук - технологиялык прогрессти жанa өндүрүштү өркүндөт ...

                                               

Октябрь темир жолу

Октябрь темир жолу - СССРде алгачкы жана ири жолдордун бирж. СССРдин Европа бөлүгүнүн түндүк-батышындагы темир жол тармактарын бириктирет. Жол башкармасы Ленинград шаарында. Пайдаланылуудагы уз. 1002: км, 1974 боюнча СССРдеги 26 темир жолдун ичин ...

                                               

Окугуч түзүлүш

Окугуч түзүлүш - цифраларды.тамгаларды ж. б. басылган же кол менен жазылган белгилерди автоматик түрдө ажыратып таанып, аларды эсептегич жана информ. машиналарды киргизүү үчүн кодго айландыруучу түзүлүш. Окугуч түзүлүш сүрөттөлүштү жайылтуучу жан ...

                                               

Пиротехника

Пиротехника – от жана техника) – техниканын от чыгаргыч курамды жасап даярдоо жана аны буюмдарга дүрмөттөө үчүн колдонууга байланыштуу тармагы. Аскердик максаттагы, өнөр-жайыдагы, айыл чарбасындагы Пиротехника болуп айырмаланат. Аскердик максатта ...

                                               

Плёнкалуу интегралдык схёма

Плёнкалуу интегралдык схёма – бирдик элементтери жана элементтер аралык бирикмелери диэлектрдик бетке жабылган плёнка түрүндө аткарылган интегралдык схема. Даярдоо технологиясына жана плён- канын калыңдыгына жараша жука плёнкалуу жана калың плёнк ...

                                               

Плёнкалуу технология

Плёнкалуу технология – диэлектрик негизге электр өткөргүч, резисттик жана диэлектриктик пастаны жабуу же плёнканы вакуумдук чандатуу менен пассивдүү электр жана радиоэлементтерди, ошондой эле туташтыруучу өткөргүчтөрдү даярдоо методдору. Басма сх ...

                                               

Плазмалык ширетүү

Плазмалык ширетүү – плазмалык жаанын багытталган агымынын жардамы менен ширетуу. Аргондук ширетүү технологиясына окшош, белгилениши PAW. Жаанын температурасын жана кубаттуулугун жогорулатуу жана аны плазмалык жаага айлантуу үчүн эки процесс пайда ...

                                               

Плазматрон

Плазматрон, плазмотрон, плазма генератору – төмөнкү температуралуу плазманын ичке агымын алуучу газ-разряддык түзүлүш. Плазматронду куруу боюнча физикалык изилдөөлөр 20-кылымдын 10-жылдарында жүргүзүлгөн. Бирок Плазматронду өнөр-жайлык жана лабор ...

                                               

Ротордук бургулоо

Ротордук бургулоо – айландырып бургулоонун бир түрү; мында жер бетинде жайгаштырылган ротордун бургулагыч колоннасынын скважинадагы көзөөчтү айландыруусу аркылуу бургуланат. Ротордук бургулоо жардыруу, чалгындоо жана эксплуатациялык скважинаны бу ...

                                               

Табулятор

Табулятор - перфорациялык картага көзөнөк түрүндө түшүрүлгөн сандуу жана тамгалуу информацияны автоматтык жол менен иштеп чыга турган жана натыйжасын кагаз тасмага же атайын бланкага жазып берүүчү электр-механикалык эсептегич машина. Ал башкаргыч ...

                                               

Технология

Технология – ар кыл өндүрүш тармагында, курулушта ж. б. сырьё, материал же буюм алуу, иштетүү жолдору менен ыкмалардын жалпы аты; ал жолдорду жана ыкмаларды иштеп чыгуучу жана өнүктүрүүчү илимий тармак. Толук аталышы - "технологиялык процесс" өнд ...

                                               

Штрек

Штрек - кен тулкусунун узата созулуу багыты боюнча өткөөлдөнүп, жер бетине түз чыгуучу оозу жок горизонталь тоо-кен казылмасы. Штрек кен тулкусунда же ага жарыш тоо теги аркылуу өткөөлдөнөт. Негизги жүк ташылган Ш. башкы деп аталат. Штрек арналыш ...

                                               

Штрих код

Штрих код - техникалык каражаттар окуй ала тургандай, кандайдыр бир графикалык маалыматты камтыган геометриялык фигуралардын же кара жана ак чийиндердин тизмеги. Штрих код баардык автоматтык идентификация технологияларынын ичинен эң эле эскиси бо ...

                                               

Ыштоо

Ыштоо - ыштап сүрсүтүү-эт жана балык азыктарын өзгөчө даам, жыт берүү үчүн түтүнгө кармоо. Ыштоо таш доорунда эле колдонулган. Кыргыздар байыртадан эле чаначты, сабаны Ыштоону жана этти, чучукту сүрсүтүүнү билишкен. Азыркы учурда Ы-нун химиялык ж ...

                                               

Өзү дүүлүкмө генератор

Өзү дүүлүкмө генератор - дүүлүгүү үчүн өзүнүн дүүлүктүрүү оромосун өзү азыктандырган гене­ратор. Өзү дүүлүкмө генератор аз кубаттуу установкаларда ту­руктуу ток алуу үчүн колдонулат. Өзү дүүлүкмө генератор жарыш, удаалаш, айкалышкан дүүлүгүүчү ге ...

                                               

Өзү Туураланма Система

Өзү Туураланма Система - өзү ылайыктануучу система. Мында кокусунан өзгөргөн шарттарга ылайыкташуусу тууралоо параметрин автомат түрдө өзгөртүү же оптималдуу тууралоону автомат түрдө издөө менен камсыз кылынат. Өзү Туураланма Система издегичтүү ж ...

                                               

Өлчөп орогуч автомат

Өлчөп орогуч автомат - чубурма же майда даана товарларды пакетке же башка идишке автоматтык өлчөп ороочу машина. Өлчөп орогуч автоматтын негизги түйүнү - материалдарды массасы, көлөмү же саны боюнча үлүштөгүч түзүлүшү. Өлчөнгөн бөлүк даярдалган п ...

                                               

Өндүрүш калдыгы

Өндүрүш калдыгы - продукция чыгаруу процессинен жараксыз туунду катары чыккан түрдүү физ. жана хим. касиеттери бар таштанды. Калдык саны технологияга, сырьёнун сапатына, материал көлөмүнө, өндүрүш процессинин уюштурулушуна байланыштуу. Тех. про­г ...

                                               

Өндүрүш Операциясы

Өндүрүш Операциясы - өндүрүш процессинин долбоорлоо жана уюштуруу иштерине объект болуп берген элементе. Буга пландоо, эсеп, контроль ж. б. да кирет. Өндүрүш Операциясы жумушчунун эмгек процессинин ошондой эле колдонулуучу жабдуулардын өзгөрбөстү ...

                                               

Өндүрүш фондулары

Өндүрүш фондулары - соц. ишканалардын, бирикмелердин мате­риал өндүрүшү үчүн зарыл эмгек куралдары менен заттары, имараттары менен курулуштары. Өндүрүш фондулары негизги жана айланма деп бөлүнөт. Ил.тех. прогресс шартында Өндүрүш фондуларынын ичи ...

                                               

Өндүрүштү рационалдаштыруу

Өндүрүштү рационалдаштыруу - натыйжалуулугун жогорула­туу максатында коомдук өндүрүштүн методдорун жанa каражаттарын өркүндөтүп отуруу процесси. Бул процесс техниканын жана жалпы эле өндүргүч күчтөрдүн объективдүү аракетте турган закондору б-ча и ...

                                               

Ванкель кыймылдаткычы

Ванкель кыймылдаткычы - ротор поршендүү ичинен күйүүчү кыймылдаткыч. Ф. Ванкель тарабынан 1957-жылы иштелип чыккан. Ванкель кыймылдаткычынын өзгөчөлүгү бети атайын ийри жасалып, цилиндрдин ичине орнотулган айлануучу үч кырдуу ротор болот. Роторду ...

                                               

Импульстук трансформатор

Импульстук трансформатор – импульстук электр чыңалуусун же токту өзгөртүү үчүн колдонулуучу трансформатор. Импульстук трансформатор эч кандай өзгөрүүсүз түрдө узактыгы 0.1.0.3 мкс болгон импульстарды бере алат. Ал импульстардын уюлдуулугун өзгөрт ...

                                               

Импульстуу фотометрия

Импульстуу фотометрия – фотометриянын импульстуу жарык агымын изилдөөчү жана аны нерсенин оптикалык мүнөздөмөсүн аныктоодо колдонуучу бөлүмү. Азыркы учурда импульстуу фотометрияда импульс лампасы жана лазер колдонулат. Импульстуу фотометрияга нег ...

                                               

Инвертор

Инвертор - – 1) электр техникасында туруктуу токту же чыңалууну бир же көп фазалуу өзгөрмө токко айландыруучу түзүлүш. Инвертор көз каранды жана автономдуу болот. Көз каранды инвертордо туруктуу жана өзгөрмө ток булактарынын ортосуна башкаруучу в ...

                                               

Индуктор

Индуктор -, 1) ысыткыч индуктор - нерселерди өзгөрмөлүү магнит талаасында дүүлүктүрүүчү куюн түрүндөгү ток менен индукциялык ысытуучу электр-магниттик түзүлүш. Ал негизги эки бөлүктөн өзгөрмөлүү магнит талаасын пайда кылуучу өткөргүчтөн жана элек ...

                                               

Индукциялуулук

Индукциялуулук - электр тизмегинин магниттик касиетин мүнөздөөчү физикалык чоңдук. Контур аркылуу өткөн ток анын айланасында магнит талаасын пайда кылат. Контурду кесип өтүүчү магниттик агым Ф электр тогуна I түз пропорциялаш:Ф=LI. Пропорциялашты ...

                                               

Индукциялуулук өлчөгүч

Индукциялуулук өлчөгүч - трансформатордун жана дросселдердин оромдорунан чогултулган параметрлер менен контурлардын активдүүлүгүн өлчөөчү прибор. Индукциялуулук өлчөгүчтүн иштөө принциби өлчөө методуна жараша болот. 50 Гц те жогорку индукциялуулу ...

                                               

Индукциялык меш

Индукциялык меш - материалды индукциялык ысытуу менен эритүүчү электр меши. Мында металл өзгөрүлмө электр-магнит талаасына жайгаштырылып, ошонун негизинде металлда индукциялык ток пайда болот. Өнөр жайларда негизинен индукциялуу тигель жана индук ...

                                               

Инфракызыл нур техникасы

Инфракызыл нур техникасы – көзгө көрүнбөгөн инфракызыл нурланууну пайдаланууга негизделген приборлор, түзүлүштөр, системалар. Инфракызыл нур техникасына инфракызыл нурду аныктоочу жана өлчөөчү, караңгыда сүрөт тартуучу, ысытылган нерсенпн темпера ...

                                               

Коллиматор

Коллиматор - нурдун же бөлүкчөлөрдүн ичке параллель топ агымын пайда кылуучу түзүлүш. Коллиматор фокалдык тегиздигинде жарыктандырылуучу нерсе жайгашкан объектив же томпок күзгүдөн турат. Объектив жана нерсе ичи карартылган түтүккө бекитилгенетик ...

                                               

Коллоид системалары

Коллоид системалары - ири дисперсиялык системалар менен чыныгы эритмелердин ортосундагы дисперсиялык системалар. Алар дисперсиялык фазасынын өлчөмү 10 -6 -10 -7 см, ал эми дисперсиялык чөйрөсү 10 -7 -10 -8 см турган гетерогендүү системалар. Газда ...

                                               

Компенсациялоочу түзүлүш

Компенсациялоочу түзүлүш электр системасында - өзгөрмө токтун электр линияларындагы электр системасынын элементтеринде жана каршылыктарда сарп кылынган реактивдүү кубаттуулукту компенсациялоочу түзүлүш. ЭЛде Компенсациялоочу түзүлүш катары электр ...

                                               

Күн электр станциясы

Күн электр станциясы - Күн радиациясынан электр энергиясын алуу үчүн колдонуучу түзүлүш. Күзгүлүү системанын жардамы менен чогултулган күн нуру буу казанына багытталат. Ал жерде пайда болгон буу турбогенераторду аракетке келтирүү үчүн колдонулат. ...

                                               

Электр системасы

Электр системасы - электр станциялардын, электр берүүчү линиялардын, өзгөрткүч подстанциялардын жана электр энергиясын керектөөчүлөрдүн параллель иштөөсү үчүн бириккен жыйынды. Электр системасы станциянын, подстанциялардын жана электр тармактарын ...

                                               

Электр тогу

Электр тогу -электр заряддалган бөлүкчөлөрдүн же макроскопиялык нерселердин багытталган кыймылы. Электр тогунун багыты катары шарттуу түрдө оң заряддалган бөлүкчөлөрдүн кыймыл багыты алынган. Эгер токту терс заряддалган бөлүкчөлөр электрондор түз ...

                                               

Электр өлчөө

Электр өлчөө - электр чоңдуктарын ченөө. Электр өлчөө - өлчөөнүн кеңири тараган түрү. Ал физикалык, химиялык, биол. ж. б. илимий изилдөө иштеринде, энергетика, металлургия, химиялык өнөр жай ж. б-дын технологиялык процесстеринде, транспортто, руд ...

                                               

Электрон парамагниттүү резонанс

Электрон парамагниттүү резонанс - парамагниттик бөлүкчөлөрдөн турган заттардын толкун узундугу сантиметрдик же миллиметрдик диапазондогу электр-магнит энергияны резонанстык жутушу. ЭПР – радиоспектроскопия методдорунун бири, магнитүү резонанстын ...

                                               

Альтернативалык энергетика

Альтернативалык энергетика - калыбына келүүчү энергия булактары жөнүндө жалпы түшүнүк. Бүгүнкү күндө адамзат коому шарттуу түрдө пайдаланып келе жаткан энергия булактары 90% кубаттуулукту берет. Альтернативалык энергетика булактары - Күн энергияс ...

                                               

Атом электр станциясы (АЭС)

Атом электр станциясы - ядролук энергияны электр энергиясына айландыруучу курулуштардын комплекси. АЭСте ядролук реактордогу кээ бир оор элементтердин, негизинен уран, плутоний ядролорунун бөлүнүшүнүн уланма реакциясынын натыйжасында пайда болгон ...

                                               

Бирдиктүү энергетикалык система

Бирдиктүү энергетикалык система - жогорку чыңалуудагы электр берүү зым кермелери менен бириккен жана кеңири аймактагы бир, кээде бир нече өлкөнү энергия менен камсыз кылуучу бир нече электр энергетикалык системалар жыйындысы. Ал электр энергиясын ...

                                               

Жылуулук электр борбору

Жылуулук электр борбору - керектөөчүлөргө электр энергиясы менен ысык суу жана буу түрүндө берилүүчү жылуулукту бир убакта иштеп чыгаруучу жылуулук электр станциясы. Жылуулук электр борбору негизинен отун, суу даярдоочу жана суу ысытуучу түзүлүшт ...

                                               

Жылуулук электр станциясы

Жылуулук электр станциясы - жылуулук кыймылдаткычтар менен кыймылга келтирилген генераторлор аркылуу электр энергиясын иштеп чыгуучу ишкана. Алгачкы жылуулук электр станциясы 1882-жылы Нью-Йоркто, ал эми 1883-жылы Петербургда, 1884-жылы Берлинде ...

                                               

Жылуулук энергетикасы

Жылуулук энергетикасы - жылуулук техникасынын жылуулук, электр жана башка кыймылдаткычтардын жардамы менен жылуулукту энергиянын башка түрүнө өзгөртүүчү тармагы. Жылуулуктун эсебинен механикалык энергияны өндүрүү үчүн жылуулук күч курулмалары кол ...

                                               

Түлөбердиев, Жамалбек

Түлөбердиев Жамалбек - энергетик, мамлекеттик ишмер. Кыргыз Республикасынын инженердик академиясынын, Эл аралык инженердик академиянын академиги. 1956-ж. В. Р. Вильяме атындагы Москва суу чарба инженерлер институтун бүтүргөн. 1956-жылдан Аламүдүн ...

                                               

Электр аккумулятору

Электр аккумулятору - электр энергиясын чогултуп, химиялык энергияга айландырып, керектөөгө жараша кайра электр энергиясы алынуучу, көп жолу пайдалануучу химиялык ток булагы. Анын жумушка жөндөмдүүлүгү заряддоо, токко туташтыруу аркылуу калыбына ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →