Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 63                                               

Машина тили

Машина тили - мазмуну менен эрежелерин ЭЭМдин аппараттык каражаттары ишке ашыруучу программалоонун формалдуу тили. Машина тили менен түзүлгөн программада ар бир операцияны аткаруучу белгилүү толук буйрук бар. Кээде машина тили ЭЭМдин буйруктар си ...

                                               

Неванлинна сыйлыгы

Ролф Неванлинна сыйлыгы - компүтер таануу тармагындагы математикалык аспектилерге эң мыкты салым кошкон математиктерге төрт жылда бир жолу Эл аралык Математиктердин Конгрессинде ыйгарылып туруучу сыйлык. Анын ичинде: Илимий эсептөө жана сандык ан ...

                                               

Офис системалары

Офис системалары – мекеменин бардык бөлүмдөрүндө административдик маселелер үчүн пайдаланылган колдонмо программалык жабдыктар. Бул колдонмолорго текстти иштетүүнү, үстөлдөгү басма системасы, электрондук жадыбалды, берилиштер базасын, графикти кө ...

                                               

Пейжер

Пейжер – текст түрүндө маалыматтардын кабыл алуучу жана экранда аны ариптик, сандык түрдө көрсөтүүчү көтөрүп жүрмө радио кабыл алгыч.

                                               

Перифериялык түзүлмө

Перифериялык түзүлмө – процессордун эсептөө мүмкүнчүлүгүн пайдаланууга шарт түзгөн аппарат. Перифериялык түзүлмөлөр классы эсептөө машиналарынын эсептөө блогуна – процессорго жана аткарылган программаны сактоо эсине, аларга карата тышкы түзүлүштө ...

                                               

Пиксель

Пиксель – монитордун жандырылган ар бир чекити. Монитордо ар бир Пикселдин ортосундагы аралык чекиттер кадамы деп аталат. Пикселдин саны канчалык көп болсо, чекиттер кадамы кичирейип, монитордун чечилиши жакшы болот. Пикселдер экран чечилишинин с ...

                                               

Принтер

Принтер - документти кагазга басып чыгаруучу түзүлүш. Тамгаларды документке чыгаруу ыкмасы боюнча контактуу жана контаксыз болуп, эки түргө бөлүнөт. Контактуу принтерлерде сүрөт-төлүштөрдү документке ба-суучу механизм тамга менен тасманы бирге ба ...

                                               

Программа операторлору

Программа операторлору – программанын командаларынын тобу. Алар элементардык жана жалпыланган түрдө болот. Элементардык оператор ЭО деп ырааттуулук, байланыштуулук, автономиялуу, жөнөкөй касиеттерге ээ болгон оператор айтылат. ЭОдо сырттан берилг ...

                                               

Программалуу жөндөгүч

Программалуу жөндөгүч - алдын ала түзүлгөн программа боюнча иштөөчү автоматтык жөндөгүч. Программалуу жөндөгүчкө программа бергич түзүлүш жана объектинин программаланган абалы менен чыныгы абалын салыштыруу аркылуу аракетти башкарууну пайда кылуу ...

                                               

Системотехника

Системотехника - кибернетикадагы багыт; ал информацияны кайра өзгөртүүнүн универсал каражаттары – ЭЭМ негиз кылып алынган татаал системаларды пландаштыруу, долбоорлоо, конструкциялоо жана башкаруу маселелерин изилдейт. "Системотехника" термини 20 ...

                                               

Талап

Талап. Берилиштер базасын башкаруу системдеринде пайдаланылган термин. Ал атайын SQL талаптар тилинде жазылат жана берилиштер базасына суроо түрүндө түзүлөт. Мындай талаптын жыйынтыгы коюлган талаптын шарттарына туура келген берилиштердин кандайд ...

                                               

Талап тили

Талап тили. Берилиштер базасын башкаруу системдеринин эң баалуу элементи талаптар тили болот. Бул тил берилиштер базасынан критерийдин негизинде жана белгиленген калыпта маалыматтарды издөөгө, иштетүүгө мүмкүндүк берет. Көпчүлүк берилиштер базасы ...

                                               

Тармак (компьютер тармагы)

Тармак – маалыматты жана жабдууларды биргелешип пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, бири-бири менен байланышкан бир нече компьютер же башка түзүлүштөр. Эки же андан көп тармак бир-бири менен туташтырылса, анда алар интернет деп аталат. Интернет т ...

                                               

Тармак барагы

Тармак барагы, веб-барагы – документти түзүүгө мүмкүндүк берген программа. 1991-жылы Женевадагы материалдык чекиттин физикасы аттуу Европалык лабораторияда эмгектенген Тим Бернерс-Ли аттуу программачы иштеп чыгып, интернетти пайдаланууну кыйла же ...

                                               

Тармак иштетүү системасы

Тармак иштетүү системасы – жергиликтүү тармактын иштөөсүн алып барат жана колдонуучуларга файл, ресурс ж. б. тармак кызматтарын пайдаланууга уруксат берет. Тармак иштетүү системасынын милдеттерине төмөнкүлөр кирет: 1) административдик тармакка ко ...

                                               

Тармак кароо терезеси

Тармак кароо терезеси, веб-браузер – байланыш программдык жабдыгынын атайын түрү. Алар интернет тармагынын орундарына кайрылууга жана андан маалыматтарды кароого мүмкүндүк берет. Интернет тармагынын орундарындагы маалыматтар өзгөчө түрдө уюшулган ...

                                               

Тармак оруну

Тармак оруну – гипербайланыштагы документтерди камтып, интернетте орнотулган жер. Бир эле компьютерде бир нече тармак оруну болушу мүмкүндүк Мисалы, чакан көп мекемелер же инсандардын тармак орундарын бир станцияда жайгаштырса болот.

                                               

Тармак топологиясы

Тармак топологиясы – тармак жабдууларынын бир-бири менен байланышкан схемасы. Тармак топологиясы тармактагы түзүлүштөрдүн логикалык байланышын, башкача айтканда берилиштердин бир түзүлүштөн экинчисине өтүү жолдорун аныктайт. Компьютер же принтер ...

                                               

Тез эс

Тез эс – программа менен берилиштерди убактылуу сактоочу интегралдык схема. Тез эсте төмөнкү үч түрдөгү маалыматтар сакталат: 1) иштетүү системасын жана компьютер жабдууларынын иштерин багыттаган программалык жабдыктар; 2) учурда колдонулуп жатка ...

                                               

Терезе (информатика)

Терезе - экрандын тик бурчтуу бөлүгү болуп эсептелет, ал маалыматты көрсөтүү үчүн колдонулат. Биринин үстүнө экинчиси жайгашкан жана түрдүү маалыматты камтыган кагаз барагы сыяктуу экран терезелерин дагы ар башка маалыматтарды киргизип бири бирин ...

                                               

Транслятор

Транслятор, которгуч - атайын иштелип чыккан программалар системасынын тили. Ал жогорку деңгелдеги программалоо тилинде жазылган программалардын көрсөтмөлөрүн буйруктарын компьютер түшүнгөн экилик кодго которот. Транслятор белгилүү бир программа ...

                                               

Трекбол

Трекбол - компьютерде маалыматты салыштырмалуу жылдырып, багыттап көрсөтүүчү түзүлүш. Ал көмкөрөсүнөн коюлган "чычкан" сыяктуу, шарчасы үстүндө же капталында болот. Шарча сөөмөй же алакан менен тегеретилет, мында Трекболдун тулкусу жылбайт. Трекб ...

                                               

Түриң сыйлыгы

Түриң сыйлыгы - жыл сайын Эсептөөчү техника бирикмеси тарабынан "эсептөө коомчулугунун техникалык табиятына кошулган салымы үчүн тандалып алынган инсанга" берилген сыйлык. Кошулган салымдар "компүтер тармагында узак мөөнөттүү жана ири техникалык ...

                                               

Уяча

Уяча - электрондук жадыбалдын мамычасы менен сабы кесилишкен торчо. Электрондук жадыбал 16000000 уячадан турат жана аларга берилиштер киргизилет. Уячалар электрондук жадыбалда жайгашкан орду боюнча аталат. Мисалы, В мамычасы менен 12-саптын кесил ...

                                               

Файлды конверттөө

Файлды конверттөө - компьютерде файлды бир форматтан башка форматтагы файлга өзгөртүү. Файлды конверттөө колдонмо программалык жабдыктар менен ишке ашат жана алар файл атамасынын чекиттен кийинки кеңейтилиши болгон үч тамга менен таанылат. Мис., ...

                                               

Файрвол

Файрвол, брандмауэркомпьютерде тармактык туташтырууну коргоочу атайын программа. Ал көптөгөн шарттарда кирүүчү же чыгуучу трафиктерди көлөмдүү маалыматтарды чектейт блокировкалайт. Башка тармак менен туташтырууда, мис., интернет аркылуу жаңы прог ...

                                               

Факс

Факс. Факс документтердин сүрөттөлүшүн телефон линиялары аркылуу жиберүүдө жана кабыл алууда колдонулат. Документ текст, график, кол жазма же фото сүрөт түрүндө аткарылышы мүмкүн. Факс машинеси документти карап чыгып жана аны сандык түргө которуу ...

                                               

Физикалык деңгээл

Физикалык деңгээл - OSI моделинин биринчи деңгээли. Ал физикалык чөйрө–тармак кабели боюнча айрым бит түрүндө берилиштерди жиберүүнү камсыз кылат. Кабел менен электр/оптик, механиктик жана функциялык интерфейсти ишке ашырат.

                                               

Флэш-диск

Флэш-диск, флеш-драйв, флешка эске сактоочу түзүлүш. Ал компьютерге же USB ю-эс-би, англ. Universal Serial Bus интерфейси боюнча окуучу түзүлүшкө туташтырылат. Флэш-диск маалыматты сактоо, ташып жүрүү, көчүрүү, иштетүү системаларын жүктөө ж. б. и ...

                                               

Форматтоо

Форматтоо. Жаңы сатып алынган дискти колдонуу алдында аны даярдап алуу керек. Дискти колдонууга даярдоо деп калыптоо аракети айтылат. Калыптоодо флоппи дисктин бетине издер, цилиндрлер жана секторлор аныкталат. Калыптоону иштетүү системинин прогр ...

                                               

Хакер

Хакер - компьютер системасына уруксатсыз кирип алуучу киши. Хакерлер системаларга модем аркылуу колдонуучудай катталып, уруксатсыз кирип алышат. Алар операциялык системанын каражаттарын пайдаланбастан туруп, системалык программаларды, драйверлерд ...

                                               

Хит

Хит. 1. Ар кандай элементтерди колдонуучу жактан жүктөп алуу. Мисалы, эгерде сиздин барагыңызда 15 графиктик элемент жайгашса, анда аларды жүктөп алууда лог-файл 16 хиттерди каттайт 15 сүрөт жана 1 html-документти каттайт. 2. Браузер же прокси-се ...

                                               

Цилиндр

Цилиндр - дисктин чокусунда да, негизинде да бирдей абалды ээлеген жана ошол эле номурга ээ болгон издердин тобу. Мисалы, 3-цилиндр дисктин 1-бетиндеги 3-изди жана 2-бетиндеги 3-изди камтыйт.

                                               

Чат

Чат – Чат). Интернеттеги достук маек же IRC телефон сыяктуу Интернет аркылуу сүйлөшүүнү уюштурат. Айырмасы маектешүү сөздөрдү баскычтоп тактасынан терүү менен аткарылат. Акыркы мезгилде микрофон аркылуу маектешүү аткарылат. Эгерде компьютер тиеше ...

                                               

Чейрек дүймдүү катриж

Чейрек дүймдүү катриж. Бул тасма түзүлүшүн көбүнчө жеке компьютерлерде пайдаланат, анда маалыматтар тасманын узуну боюнча ичке изге жазылат. Тасма аягына чыкканда багыты реверстелет жана берилиштер карама каршы багыт боюнча башка изге жазылат. Та ...

                                               

Чечимдерди колдогон систем

Чечимдерди колдогон систем - Система принятия решений). Бул систем ички же тышкы булактардан алынган берилиштерди жыйноо жана салыштыруу менен чечим чыгарууга жардам берет. Ички булактар мекеменин сатуу, өндүрүү же каржылоо сыяктуу берилиштерин к ...

                                               

Шифрлөө

Шифрлөө. 2. Жөнөкөй текстти атайын шифрлөө ачкычына ээ болбой туруп окууга мүмкүн болбогон түргө өзгөртүүчү технология. Мындай технологиянын жардамы менен Интернет байланышынын коопсуздугу уюштурулат. Шифрлөө системи шифрлөөнүн бир же бир нече ал ...

                                               

Эки жактуу ишеним

Эки жактуу ишеним. Ишенимдүү катнаш тибиндеги тармактык технологияларда эки домен бир бирине ишенишет. Бул вариантта ар домен башка домен менен бир жактуу ишенимдүү катыш орнотушат. Эки жактуу ишенимдүү катыштар транзитивдик да, транзитивдик эмес ...

                                               

Эксперт

Эксперт, серепчи - турмуштун кандайдыр бир чөйрөсү боюнча кесип ээси, өзүнүн билим жана тажрыйбасынын негизинде колдонуучуга туура чечим чыгарууга жардам бере турган квалификациалуу сунуш берген адам. Эксперт системдеринде эксперттин билими, били ...

                                               

Эксперттик систем

Эксперттик систем кээде билимдер системи деп аталып, адам эксперттин ой жүгүртүүсүн жана чечимдерди кабыл алуу процессин моделдеген компьютерлештирилген систем болуп саналат. Эксперттик системдердин практикада кеңири колдонулганы автомобиль өндүр ...

                                               

Экстранет

Экстранет - бул эки же андан көп мекеменин ички маалыматтарын бирдикте пай-далануу үчүн интратармактардын биригүүсү. Экстранет түзүлгөндө тар-мактардын биригүүсү демейде толук болбойт, б.а. ар мекеменин маалыматтарынын айрым бөлүгү башка мекеме- ...

                                               

Электрондук акча

Электрон акчалары. Электрон акчалары толугу менен кадимки акчаны божомолдойт. Электрондук аналогдорду эмитент чыгарат. Андан ары сатып алуучулар аны сатып алат жана алардын жардамы менен төлөмдөрдү жүргүзөт, андан кийин сатуучу эмитент менен эсеп ...

                                               

Электрондук жадыбал

Электрондук жадыбал. 255 барактан турган китепчеге окшош жана электрондук жадыбалдын каалаган электрондук барагын чыгарыш үчүн ошол баракка туура келген табуляторду басып коюу жетиштүү. Ар электрондук жадыбалда берилиштер мамыча жана сап түрүндө ...

                                               

Эс ылдамдыгы

Эс ылдамдыгы техникада - эстин берилишин табууга жана аны алууга кеткен убакыт. Эс ылдамдыгы наносекунд менен өлчөнөт, ал секунданын млрддан бир бөлүгүнө барабар. Техникада көпчүлүк тез Эс ылдамдыгы 50дөн 100ге чейинки наносекунданы түзөт. 2-деңг ...

                                               

Эсептөө математикасы

Эсептөө математикасы - математиканын эсептөө жүргүзүү менен байланышкан маселелерди камтыган бөлүмү; б. а. типтүү математикалык маселелерди чыгаруунун сандык методдор теориясы. Заманбап Эсептөө математикасы компьютерди колдонуу менен эсептөөнүн ө ...

                                               

Эсептөө тармагы

Эсептөө тармагы - бир системага бириктирилген компьютерлердин жана алардын терминалдарынын аймактык бөлүштүрүлгөн системасын камтыган эсептөө комплекси. Географиялык таралуу деңгээли боюнча Эсептөө тармагы локалдык жергиликтүү, шаардык, корпорати ...

                                               

Үчүнчү муундагы тилдер

Үчүнчү муундагы тилдер, ThirdGeneration Language компьютерде буйруктар бир катар англиялык сөздөр менен жазылган программалык тилимий Мис., программачы басып чыгаруу үчүн Print, программанын бир жеринен экинчи жерине өтүү үчүн Go to сөзүн пайдала ...

                                               

"Амфибия"

"Амфибия" - – кургакта, сууда жүрүүчү аскердик же транспорттук машина. 1) Т а н к, т р а н с п о р т ё р "Амфибиянын" чөкпөстүгү анын жылчыксыз бүтөлгөн корпусунун сууга сыйымд. менен камсыз болот. Кыймылга келтирүү үчүн суу шилөөчү винт, каз там ...

                                               

Автобекет

Автобекет - жүргүнчүлөрдү тейлөөчү жана жүк ташуучу унаалар менен камсыз кылуучу автотранспорттук мекеме. Ал жүргүнчүлөрдү жана жүк ташуучу автобекет болуп бөлүнөт. Жүргүнчүлөр автобекети шаар аралык жана шаар айланасындагы автобус катнаштарында ...

                                               

Акселерометр

Акселерометр -, транспорт машинелерин, кыймылдаткычтарды ж. б. сыноо учурунда, космостук учуучу аппарат, ракета, самолёт ж. б. кыймылга келүүчү объектилерде пайда болгон ылдамданууну өлчөөчү прибор. Кыймылдын түрүнө жараша ал сызыктуу жана бурчту ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →