Топ-100
Back

ⓘ Жогорку окуу жайы. Жогорку окуу жайлар – орто билимдин жана атайын орто билимдин негизинде терең пайдубалдуу билимге ээ жогорку квалификациялуу атайын адистерди ..                                               

Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана адистикти жогорулатуу институту

Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана адистикти жогорулатуу институту - саламаттык сактоо системасындагы мамлекеттик жогорку окуу жайы. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин карамагында. Врач, фельдшер, медсестра ж. б-дын, өлкөбүздөн жана чет мамлекеттен медициналык жогорку окуу жайын аяктагандардын жергиликтүү жана чет элдик врачтардын адистигин жогорулатат жана кайра даярдайт, ошондой эле докторантура, аспирантура, клиникалык ординатурага кабыл алат. Бул окуу жайы 1992-жылы КММИнин врачтардын билимин өркүндөтүү факультетинин жана Республикалык орто билимдүү ...

                                               

ВХУТЕМАC

ВХУТЕМАC – 1920–26-окуу жылдардагы Москва көркөм сүрөт окуу жайы. ВХУТЕМАC Строганов окуу жайы Живопись, бедизчилик, зодчийлик окуу жайынын бириктирилишинин антыйжасында пайда болгон. Анда живопись, полиграфия, бедизчилик, архитехтура, текстиль, керамика, жыгач иштетүү, металл иштетүү факультеттери иштеген. ВХУТЕМАCтын программалары көркөм сүрөт искусствосунун идеялык-образдык мазмунун чечкиндүү жокко чыгарган формалисттик көркөм маданият институту тарабынан иштелип чыккан. Студенттердин массалык каршылык көрсөтүүсүнөн кийин гана ВХУТЕМАCтын живопись факультетинде 1921-жылдын аягы, 1922-жы ...

                                               

Кыргыз Республикасынын президентине караштуу башкаруу академиясы

Кыргыз Республикасынын президентине караштуу башкаруу академиясы - жогорку окуу жайы. 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы менен мамлекеттик кызматка адистерди даярдоону жана кайра даярдоону камсыз кылуу максатында Бишкек Эл аралык менеджмент жана бизнес мектеби ачылып, кийин 1997-жылы Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Башкаруу академиясы болуп кайра түзүлгөн. Мамлекеттик бийлик органдарын окуу-методикалык, илимий жана маалымат-аналитикалык жактан камсыздандыруу, ошондой эле башкаруу жана экономикалык, мамлекетти ...

                                               

Малабо

Малабо – Экватордук Гвинея Республикасынын борбору, шаар. Масиас-Нгема-Бийого аралында, Санта-Исабель жанар тоосунун этегинде жайгашкан. Калкы 179.3 миң. Эл аралык аэропорту бар. Биафра булуңундагы порт. Өлкөдөгү калк эң жыш жайгашкан шаар. Малабо англичандар тарабынан 1827-жылы Порт-Кларнес тургун жайы катары негизделген. 1843–1968-жылдары Испаниялык Гвинеянын административдик, 1968-жылдын 12-октябрынан Экватордук Гвинея Республикасынын борбору. Токой тилүү, жыгаччылык, тамак-аш өнөр жай ишканалары иштейт. Пальма майы сыгылат. Самын кайнатылат. Экватордук Гвинеядагы негизги маданий борбор ...

                                               

Кыргыз Республикасынын көркөм сүрөт академиясы

Кыргыз Республикасынын көркөм сүрөт академиясы Т. Cадыков атындагы - жогорку билим берүүчү көркөм сүрөт окуу жайы жана илимий-изилдөө мекемеси. 1991-жылы Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы менен Жогорку мамлекеттик көркөм сүрөт колледжи түзүлгөн. 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Көркөм сүрөт академиясына улуттук статусу берилип, 2004-жылы Т. Садыковдун ысмы ыйгарылган. Академиянын максаты - көркөм сүрөт боюнча ар тармактуу, көп баскычтуу үзгүлтүксүз билим берүү концепциясын ишке ашыруу. Анын структурасы жогорку кесипкөй искусство чеберлерин жана искусство таануучуларды даярдоо үч ...

                                               

Гимназия

Гимназия – 1) жалпы билим берүүчү орто окуу жайы. Негизинен гуманитардык билим берет жана окуучуларды Жогорку окуу жайларга кирүүгө даярдайт; 2) окуучуларды жөндөмүнө жараша терең, профилдүү, жиктелген окутууну жүзөгө ашыруучу жалпы орто жана кошумча билим берүүчү мекеме. "Гимназия" термини Байыркы Грециядагы мамлекеттик окуу-тарбия мекемелери гимнасий дегенден алынган. 1538-ж. Францияда ачылган орто мектеп гимназия деп аталган. Россияда гимназия адегенде 1726-ж. Петербургда, кийин 1755-ж. Москва университетинин алдында, 1758-ж. Казанда ачылган. Россияда 19-кылымдын 60-жылдарында аялдар ги ...

                                     

ⓘ Жогорку окуу жайы

Жогорку окуу жайлар – орто билимдин жана атайын орто билимдин негизинде терең пайдубалдуу билимге ээ жогорку квалификациялуу атайын адистерди даярдоочу окуу-тарбия мекемелери.

Жогорку окуу жайлар көп тармактуу жана көп баскычтуу билим берет. Алар негизинен университтер жана адистештирилген институттар, академиялар ж. б. турат. Университтер жогорку даражалуу жана квалификациялуу окутуучулар жана профессорлор менен камсыз болушуна жараша илимдин бакалаврдык, магистрдик, кандидаттык жана докторлук даражаларын берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мындан тышкары өнөр жайдын, маданияттын жана коомдук жашоо-тиричиликтин ар кандай тармактары боюнча адистердин квалификациясын өркүндөтүү иштерин да алып барат. Алгачкы жогорку фплос. мектептер б. з. ч. 3-5 к-да Афины менен Римде пайда болгон. Грузиядагы биринчи жогорку мектептер Колхпда 4-к., Икалто, Герм, Гелатп 11-12-к. академпялары. 13-14-кылымда Батыш Европанын бир катар шаарларында ун-ттер ачылган. 1579-жылы Вольнюс академпясы, 1632-жылы Киев-Моголян академиясы, 1661-жылы Львов жана 1669-жылы Загреб ун-ттерп, 1687-жылы Москвада Славян-грек-латын академпясы уюштурулган. 1725-жылы Петербург академпясынын алдында Академиялык ун-т, 1755-жылы М. В. Ломоносовдун демилгеси боюнча Москва университети негизделген. 19-к-дын аягы 20-к-дын башында прп машпна индустриясынын өнүгүшү менен университеттер, инж. жана башка тармактык институттар көп өлкөлөрдө ачылган. Кыргызынданда ЖОЖ Улуу Октябрь соц. рев-ясынан кпйпн пайда болгон. Кыргыз ССРпнде бпрпнчп ЖОЖ Кыргыз мамлекеттик педагогпка пн-ту 1932-жылы Фрунзеде ачылган. 1933-жылы Зооветерпнарпя пн-ту ачылып, 1938-жылы Айыл чарба пн-туна айландырылган к. Кыргыз агрардык университети И. Скрябпн атындагы. 1939-жылы сентябрда Фрунзеде Кыргыз мамлекеттик медпцпна пн-ту к. Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы И. Ахунбаев атындагы, 1939-40-жылы Ош к. Ош мамлекеттик университети жана Пржевальск к. Ысык-Көл мамлекеттик университети К. Тыныстанов атындагы ш-нда мугалпмдер пн-ттары уюштурулган. 1945-жылы башталгыч класстардын мугалпмдерпн даярдап чыгарууга багытталган кыз-келпндер окуу жайы уюшулган жана анын базасында 1950-жылы Кыргыз кызкелпндер педагогпка пн-ту түзүлүп, ага 1952-жылы В. В. Маяковскийдын ысмы ыйгарылган к. Кыргыз мамлекеттик университети И. Арабаев атындагы. Оштогу мугалпмдер пн-тунун базасында 1951-жылы Пржевальскпдегп мугалпмдер пн-тунун базасында 1955-жылы педагогпка пн-ттары түзүлгөн. Кыргыз мамлекеттик ун-тп пед. пн-ттун базасында түзүлүп 1951, СССРдпн 50 жылдыгы атындагы 1972, кпйпн Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук ун-тп 2002 аталган. 1954-жылы Фрунзе полптех. пн-ту к. Кыргыз мамлекеттик техникалык университети И. Раззаков атындагы, 1955-жылы Кыргыз мамлекеттик дене тарбпя пн-ту к. Кыргыз мамлекеттик дене-тарбия жана спорт академиясы, 1967-жылы Кыргыз мамлекеттик пск-во пн-ту к. Кыргыз мамлекеттик искусство институту Б. Бейшеналиева атындагы ачылган. О. эле 1979-жылы Фрунзе орус тплп жана адабпяты педагогпка пн-ту к. Бишкек гуманитардык университети К. Карасаев атындагы, 1994, 1991-жылы Бпшкек мплпцпя жогорку мектебп к. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин академиясы Э. Алпев атындагы, 1999, 1992-жылы Кыргыз архптектуралык-курулуш пн-ту, 1991-жылы Көркөм-сүрөт колледжп к. Кыргыз Республикасынын улуттук көркөм-сүрөт академиясы Т. Садыков атындагы, 2004, Кыргызстан Эл аралык университети 1991, Кыргыз-Россия Славян университети Б. Ельцин атындагы 1991, Кыргыз-Түрк "Манас" университети 1995, Нарын мамлекеттик университети 1996, Борбордук Азиядагы Америка университети 1998, Кыргыз улуттук консерваториясы К. Молдобасанов атындагы 1998, Талас мамлекеттик университети 2000, Баткен мамлекеттик университети 2002 жана башка окуу жайлары бар. Ошентип, 1991-жылдан кийин бир нече жаңы ЖОЖдор ачылып, ин-ттардын ун-тке айланышы менен ЖОЖдордун жана студенттердин саны өстү. Кырг-ндын аймагында 1980-90-жылдарда бардыгы 10 ЖОЖ болсо, 2000-01-окуу жылында республикада ЖОЖдордун саны 40, ал эми студенттердин жалпы саны 188.2 миңди түзгөн, бул болсо 1999-2000-окуу жылына салыштырганда 29.5 миңге көп болгон. 2002-жылы ун-т, ин-т, академиялардын саны 46га жеткен. 2002-жылы 54 окуу жайы, а. и. 31и мамлекеттик, 15и жеке менчик жана 8и КМШ ЖОЖдорунун филиалдары болуп, аларда окутуу кыргыз, орус, казак, өзбек, англис, түрк, тажик, немис тилдеринде жүргүзүлгөн. Коммерциялык ЖОЖ, ф-ттер, бөлүмдөр ачылган. 1990-жылга салыштырмалуу 2002-03окуу жылында контракт менен окугандардын саны 5.6 эсеге көбөйгөн. Окуу квалификациясында жана окутуу процессинде да реформалар жүргүзүлүп, бакалавриат жана магистратура пайда болду. Тест, рейтинг системасы, кредиттик саат киргизилген. Кырг-нда ЖОЖдордун жалпы саны 1994-2004-жылдары 22ден 49га чейин өскөн. 2009-жылы 32 мамлекеттик ЖОЖ, 20 мамлекеттик эмес ЖОЖ болгон.

                                     

1. Орто Азия жогорку окуу жайлары

Кыргызстанда
 • Кыргыз-Орусия билим берүү академиясы
 • Kыргыз улуттук консерваториясы
 • Kыргыз-Орусия Славян универститети
 • Бишкек гуманитардык университети
 • Баткен мамлекеттик университети
 • Кыргыз Мамлекеттик Курулуш, Транспорт жана Архитектура университети
 • Kыргыз мамлекеттик медицина академиясы
 • Kыргыз дене тарбия жана спорт институту
 • Kыргыз-Tүрк "Манас" университети
 • Кыргыз улуттук агрардык университети
 • Oш мамлекеттик университети
 • Нарын мамлекеттик университети
 • Oш технология университети
 • Kыргыз улуттук университети
 • Ош педагогикалык университети
 • Талас мамлекеттик университети
 • Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети
 • Жалал-Абад мамлекеттик университети
 • КР ТИМ дипломатиялык академиясы
 • Kыргыз-Өзбек университети

ж.б.

Өзбекстанда
 • Өзбекстан Улуттук Университети
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →